Пресс-центр » Новости

17.11.2016

БИЗНЕС-ЭССЕ тақырыптары. Темы для БИЗНЕС-ЭССЕ

 

Темы для БИЗНЕС-ЭССЕ

БИЗНЕС-ЭССЕ тақырыптары

 

1. Поведение человека – это показатель человечности, а его рассуждения – показатель понимания.

Али

Адамның  мінез-құлқы – бұл адамгершіліктің көрсеткіші, ал оның пайымдауы – түсінігінің көрсеткіші.

Әли

 
 2. Человеческая природа одинакова; привычки – это то, что отличает/разделяет людей. 

Конфуций

Адамдардың табиғаты бірдей; олардың бір-бірінен ерекшелендіретін/ажырататын нәрсесі – әдеттері.

Конфуций 

 

3.   Если Вы выбрали правильное направление, то все что Вам нужно делать – это продолжать идти.

Буддисткая пословица 

Егер Сіз дұрыс бағытты таңдаған болсаңыз, онда келесі қадамыңыз – алға қарай жылжу.

Будда мақалы

        

4.  Самый лучший показатель характера человека это: 1) то, как он обращается с людьми, которые не могут дать ему  ничего хорошего и 2) то, как он обращается с людьми, которые не могут «дать ему сдачи».

Абигейл Ван Бурен

Адамның мінез-құлқының ең жақсы көрсеткіші: 1) ешбір жақсылық жасай алмайтын адамдармен қарым-қатынаста болуы және 2) оған «қайтарым жасай алмайтын» адамдармен қарым-қатынас жасауы.

Абигейл Ван Бурен

 

5.  Характер – это то, как Вы себя воспринимаете, а не то, что другие думают о Вас.

Марва Коллинс

Мінез-құлық – бұл Сіз туралы басқалардың не ойлайтындығы емес, Сіздің өзіңізді қалай қабылдағандығыңыз.

Марва Коллинс

 
 6.   Успех – это временное явление. Когда все сказано и сделано, то остается только одно – Ваш характер.

Винс Гилл

Табыс – бұл уақытша құбылыс. Бәрі істеліп және айтылып болған кезде, тек сіздің мінезіңіз ғана қалады.

Винс Гилл

 

 7.   Иметь хороший характер более похвально, чем иметь выдающийся талант. Большинство талантов, в определенной степени, является даром свыше. Хороший и сильный характер, в отличие от таланта, не дается нам с рождения. Мы должны формировать его по крупице, осмысливая, выбирая, действуя храбро и решительно.

Джон Лютер 

Ерекше талантқа ие болғанша, мақтауға тұрарлық жақсы мінездің болғаны жақсы.  Белгілі дәрежедегі көптеген таланттар табиғаттың сыйы болып табылады. Жақсы және қатал мінез талантқа қарағанда, бізге туылғаннан берілмейді. Біз оны біртіндеп, ойланып, таңдап, батыл және шешімді түрде әрекет ете отырып, өзіміз қалыптастыруымыз керек.

Джон Лютер 

 

 8.  Вкладывайте свое сердце, ум и душу даже в самые мелкие из Ваших дел. Это и есть секрет успеха.

Суами Сиванандо

Өз жұмысыңыздың ең ұсақ-түйегіне де бар жүрегіңізбен, ақылыңызбен,  жаныңызбен кірісіңіз.  Табыстың құпиясы деген – осы. 

Суами Сиванандо

 

 9. Жизнь – это карточная игра. Карты, которые Вам выпали – это судьба [философский термин – детерминизм] а то, как вы играете – это Ваш выбор.

Джавахарлал Неру

Өмір – картаның ойыны. Сізге түскен карталар – сіздің тағдырыңыз (философиялық термин – детерминизм), ал Сіздің қалай ойнайтыныңыз – бұл Сіздің таңдауыңыз.

Джавахарлал Неру

 
 10. Только тот, кто постоянно смотрит на дальний горизонт, найдет правильную дорогу.

Даж Хаммарскольд

Әрдайым алыс көкжиекке қарайтын адам ғана дұрыс жолды таба алады.

Даж Хаммарскольд

 
 11.   Своеобразия и чувства собственного достоинства можно достичь только через труд и борьбу.

Федор Достоевский

Жеке бастың өзгешелігі мен сезіміне еңбек пен күрестің нәтижесінде жетуге болады.

Федор Достоевский 

 

 12.  Преимущество человека состоит в его/ее способности исправлять свои ошибки и все время стараться стать лучше.

Ванг Янг-Минг

Адамның артықшылығы өз қателігін түзей алу қабілеті мен әрдайым жақсы болуға ұмтылуынан құралады.

Ванг Янг-Минг

 

13.   Попрошайничество даст Вам немного, честность перед самим собой даст намного больше.

Рабиндранатх Тагор

Қайыршылық сізге аз ғана береді, ал шындық сізге көп нәрсе береді.

Рабиндранатх Тагор

 

 14.   Поражение наступает тогда, когда мы забываем о своих идеалах, целях и принципах.

Джавахарлал Неру

Біз өзіміздің идеалымызды, мақсатымызды және қағидаттарымызды ұмыта бастасақ, жеңіліске ұшырай бастаймыз.

 Джавахарлал Неру

 

15. Незаурядным человек может стать тремя способами: став добродетельным, он освободится от тревог; став мудрым,  он избежит дилемм и замешательства; став храбрым, он избавится от страха.

Конфуций

Адам үш түрлі тәсілмен бірегей болады: ерікті  болу арқылы үрейден құтылады; данагөй болу арқылы дилемма мен шатасудан арылады; батыл болу арқылы қорқыныштан сейіледі. 

Конфуций

 

 16.   Следите за Вашими мыслями, они становятся Вашими словами. Следите за Вашими словами, они становятся Вашими поступками. Следите за Вашими поступками, они становятся Вашими привычками. Следите за Вашими привычками, они становятся вашим характером. Следите за Вашим характером, он становится вашей судьбой.

Фрэнк Аутлоу 

Өз ойыңызды қадағалаңыз, ол сіздің сөзіңізге айналады. Өз сөзіңізді қадағалаңыз, ол Сіздің ісіңізге айналады. Өз ісіңізді қадағалаңыз, ол Сіздің әдетіңізге айналады. Өз әдетіңізді қадағалаңыз, ол Сіздің мінезіңізге айналады. Өз мінезіңізді қадағалаңыз, ол Сіздің тағдырыңызға айналады.  

Фрэнк Аутлоу 

 

 17.  Приложите максимум усилий в собственное развитие, это все, что Вам дано.

Ральф Вальдо Эмерсон

Өзіңіздің дамуыңызға бар мүмкіндікті жұмсаңыз, Сізге бар керегі – осы.

Ральф Вальдо Эмерсон

 

 18.  Вместо того чтобы говорить, что человек зависит от обстоятельств, правильнее будет сказать, что  человек, как архитектор, создает обстоятельства. Именно его характер позволяет ему строить жизнь в этих обстоятельствах. Из одних и тех же материалов один человек строит дворцы, другой – сараи; один строит склады, другой – роскошные виллы; кирпичи и раствор остаются кирпичами и раствором до тех пор, пока архитектор не сделает из них что-то другое.

Томас Карлайл

Адам жағдайға байланысты деп айтпастан бұрын, сәулетші сияқты жағдайды өзі жасайды деген дұрысырақ. Адамның мінезі осы жағдайларда өмір қалыптастыруға көмектеседі. Бірдей материалдардан бір адам зәулім сарай, ал біреулер қора тұрғызады; біреулер – қойма, ал біреулер ғажайып виллалар тұрғызады; кірпіштер мен лай сол сәулетші одан басқа бір нәрсе жасамайынша,  кірпіш пен лай болып қала береді.

Томас Карлайл

 

19.  Характер – это победа, а не дар божий.

Неизвестный

Мінез – алланың сыйы емес, ол жеңіс. 

Белгісіз

 

20.  Характер человека – это его судьба. 

Гераклит 

Адамның мінезі – ол оның тағдыры. 

Гераклит

 

21. Наша национальная валюта – тенге – есть символ независимости и состоятельности государства.

Назарбаев Н.А.

Біздің ұлттық валютамыз – теңге, ол – тәуелсіздіктің нышаны және мемлекеттің келбеті.

Н.Ә. Назарбаев

 

 22. Наша интеллигенция, способная мыслить в масштабе государства, общества, нации, — наше бесценное сокровище, наш неиссякаемый кладезь.

Назарбаев Н.А.

Мемлекет, қоғам және ұлт көлемінде ойлауға қабілетті біздің зиялы қауым – біздің баға жетпес қазынамыз, біздің сарқылмас қайнар көзіміз.

Н.Ә. Назарбаев

 

23. Главный показатель конкурентоспособности государства – его экономика.

Назарбаев Н.А.

Мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігінің басты көрсеткіші – оның экономикасы.

Н.Ә. Назарбаев

 

 24. «Кто трудится только для себя, уподобляется скоту, набивающему брюхо. А тот кто трудится для человечества, становится достойным человеком»

Абай Кунанбаев 

«Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың; адамдықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың».

Абай Құнанбаев

 

25. Что вы должны сделать – так это создать великолепный продукт или сервис с целью изменить мир. Если вы сделаете это, вы можете стать легендой.

Гай Кавасаки

Сізге не істеу керек – әлемді өзгерту мақсатында ғажайып өнім немесе қызмет жасау керексіз. Егер осыны жасай алсаңыз, сіз аңызға айналасыз.

Гай Кавасаки

 

26. «Бизнес – искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию».

М. Амстердам

«Бизнес – ешбір зорлық-зомбылықсыз, басқа адамның қалтасынан ақша алу өнері»

М. Амстердам

 

27. «Наилучшая экономическая система — это та, которая максимально обеспечивает людей тем, в чём они больше нуждаются».

Дж. Гэлбрейт

«Адамдардың қажеттілігін барынша қамтамасыз ететіні ең жақсы экономикалық жүйе болып табылады»

Дж. Гэлбрейт

 

28. «Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один означает «опасность», другой – «благоприятная возможность»»

Д. Кеннеди

«Қытай тілінде жазылған «дағдарыс» сөзі екі таңбадан тұрады: біріншісі «қауіпті» деген мағынаны білдірсе, екіншісі – «қолайлы мүмкіндікті» білдіреді».

Д. Кеннеди

 

29.  Формулы, уравнения, задачи, реакции-  двигатели технического прогресса…

Формулалар, теңдеулер, есептер, реакциялар – техникалық прогресстің қозғаушы күші...

 

30.  Сила предметов естественно-математического направления в…

Жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндердің күші ....

 

 

 


назад

Полезные игрушки

«Банки в действии»

Новая версия “Банки в действии” выпущена в 2009 году и распространяется в школах Республики Казахстан на государственном и русском языках.

«Титан»

Test your skills running a business in this ultimate business simulation! As CEO, you will match wits in the competitive, technologically advanced industry of the Holo-Generator™